en.SatExpat.com

Television Satelllite Channels

Movistar Plus on satellite Astra 19.2° East - Spanish Pay Satellite Television

Movistar Plus    Movistar Plus (ex Canal Plus)

Satellites

Astra 1 19.2° East (the only since 11th December 2017)
Hispasat 30° West (left 11th December 2017)

Channel List

Movistar + HD channels on Astra 19.2° East (iPlus)
 1. 1
  10729 V
  LA 1 HD
 2. 2
  10979 V
  LA 2
 3. 3
  10906 V
  ANTENA 3 HD
 4. 4
  10906 V
  CUATRO HD
 5. 5
  10906 V
  TELECINCO HD
 6. 6
  10906 V
  LA SEXTA HD
 7. 7
  11127 V
  #0 HD
 8. 8
  11436 V
  #VAMOSHD
 9. 11
  11127 V
  M. SERIES HD
 10. 12
  11259 V
  M.Seriesmania HD
 11. 13
  10818 V
  FOX HD
 12. 14
  10729 V
  AXN HD
 13. 15
  11127 V
  TNT HD
 14. 16
  11259 V
  COMEDYCENTRALHD
 15. 17
  10936 V
  CALLE 13 HD
 16. 18
  11259 V
  COSMO HD
 17. 19
  10906 V
  AMC HD
 18. 20
  11259 V
  FOX LIFE HD
 19. 21
  11436 V
  AXN WHITE HD
 20. 22
  11436 V
  SYFY HD
 21. 23
  11686 V
  M. FAMA 24H
 22. 24
  10758 V
  MTV ESPAÑA
 23. 25
  10979 V
  FDF
 24. 26
  11686 V
  NEOX
 25. 28
  10758 V
  ENERGY
 26. 30
  11436 V
  M.ESTRENOSHD
 27. 31
  11436 V
  M.CineDoc&Roll
 28. 32
  10758 V
  M. DISNEY
 29. 33
  10818 V
  M. ACCIÓN HD
 30. 34
  10729 V
  M.COMEDIA HD
 31. 35
  10818 V
  M. DRAMA HD
 32. 36
  11156 V
  M. Cine Español
 33. 37
  11127 V
  TCM HD
 34. 38
  10818 V
  HOLLYWOODHD
 35. 39
  10788 V
  SUNDANCE TV
 36. 43
  11686 V
  PARAMOUNT
 37. 45
  11436 V
  #VAMOSHD
 38. 46
  10729 V
  M.PartidazoHD
 39. 47
  10818 V
  BEIN LALIGA
 40. 48
  10818 V
  BEINLALIGA1
 41. 49
  11038 V
  LALIGA123TV
 42. 50
  11259 V
  M.LCAMPEONES
 43. 51
  10729 V
  M.LCAMPEON1
 44. 52
  10729 V
  M.LCAMPEON2
 45. 53
  10936 V
  M. DEPORTESHD
 46. 54
  11097 V
  M. FÚTBOL 2
 47. 55
  11097 V
  M. DEPORTES2
 48. 56
  11097 V
  M. DEPORTES3
 49. 57
  10906 V
  M.FORMULA1HD
 50. 58
  10906 V
  M.DEPORTES1HD
 51. 59
  11259 V
  M. GOLF HD
 52. 60
  10876 V
  M. FÚTBOL
 53. 61
  10936 V
  EUROSPORT1HD
 54. 62
  11686 V
  EUROSPORT 2
 55. 63
  10758 V
  GOL
 56. 64
  11038 V
  TELEDEPORTE
 57. 65
  11127 V
  CAZAyPESCA HD
 58. 66
  11318 V
  IBERALIA TV
 59. 67
  10936 V
  TOROS HD
 60. 68
  11686 V
  R. MADRID TV
 61. 69
  10758 V
  BARÇA TV
 62. 70
  10936 V
  NAT GEO HD
 63. 71
  11127 V
  NG WILD HD
 64. 72
  11156 V
  HISTORIA
 65. 73
  11156 V
  DISCOVERY
 66. 74
  10876 V
  CANAL ODISEA
 67. 75
  11156 V
  BLAZE
 68. 76
  11436 V
  VIAJAR HD
 69. 78
  11156 V
  CRIMEN+INVES
 70. 80
  11038 V
  CANAL COCINA
 71. 81
  10876 V
  CANAL DECASA
 72. 83
  10758 V
  DIVINITY
 73. 84
  11318 V
  NOVA
 74. 86
  11686 V
  BE MAD
 75. 88
  10788 V
  CANAL ORBE21
 76. 90
  10758 V
  BABY TV
 77. 91
  11318 V
  DISNEY JR
 78. 92
  11686 V
  CANAL PANDA
 79. 93
  11739 V
  Nick Jr
 80. 94
  10936 V
  NICKELODEONHD
 81. 95
  11156 V
  DISNEY XD
 82. 96
  11127 V
  DISNEY CH HD
 83. 97
  10758 V
  BOING
 84. 98
  10979 V
  CLAN TVE
 85. 105
  11973 V
  VH1
 86. 106
  11973 V
  MTV ROCKS
 87. 107
  10788 V
  MEZZO
 88. 108
  10936 V
  MEZZO LIVE HD
 89. 109
  11686 V
  CLASSICA
 90. 111
  10876 V
  PLAYBOY TV
 91. 112
  11156 V
  24 HORAS
 92. 113 FTA
  11229 V
  BBC World News Europe HD
 93. 114 FTA
  11627 V
  CNN Int.
 94. 115
  10758 V
  FOX NEWS
 95. 116 FTA
  12227 H
  EURONEWS FRENCH SD
 96. 117 FTA
  11627 V
  Al Jazeera English
 97. 118 FTA
  11538 V
  France 24 (in English)
 98. 119 FTA
  11377 V
  RT Esp HD
 99. 120 FTA
  11597 V
  CNBC Europe
 100. 122 FTA
  11538 V
  TV5MONDE EUROPE
 101. 123 FTA
  11597 V
  Bloomberg Europe TV
 102. 124 FTA
  12604 H
  Sky News Intl
 103. 125 FTA
  11377 V
  RT HD
 104. 126 FTA
  11377 V
  RT France HD
 105. 137 FTA
  11068 V
  TV Record SD
 106. 141 FTA
  11509 V
  Cubavision Internacional
 107. 142 FTA
  11377 V
  TELESUR HD
 108. 143 FTA
  11229 V
  NHK WORLD-JPN
 109. 144 FTA
  11509 V
  Arirang TV
 110. 145
  10729 V
  LALIGATV BAR
 111. 150 FTA
  11156 V
  CANAL SUR A.
 112. 151 FTA
  11068 V
  TVGA
 113. 152 FTA
  11377 V
  EXTREMADURA SAT
 114. 155 FTA
  11686 V
  ARAGON TV INT
 115. 160 FTA
  10847 V
  ALQUILER
 116. 161
  10788 V
  ALQUILER 2
 117. 162
  11097 V
  ALQUILER 3
 118. 163
  11097 V
  ALQUILER 4
 119. 164
  11097 V
  ALQUILER 5
 120. 165
  11097 V
  ALQUILER 6
 121. 166
  10729 V
  ALQUILER HD
 122. 167
  10729 V
  ALQUILER 2 HD
 123. 176
  11097 V
  LaLiga123TVM1
 124. 177
  11097 V
  LaLiga123TVM2
 125. 178
  10788 V
  LaLiga123TVM3
 126. 179
  10729 V
  BEINLALIGA2
 127. 180
  11097 V
  BEINLALIGA3
 128. 181
  10788 V
  BEINLALIGA4
 129. 182
  10788 V
  BEINLALIGA4
 130. 183
  11097 V
  BEINLALIGA5
 131. 184
  11097 V
  BEINLALIGA6
 132. 185
  11097 V
  BEINLALIGA7
 133. 186
  11097 V
  M.LCAMPEON3
 134. 187
  10788 V
  M.LCAMPEON4
 135. 188
  11097 V
  M.LCAMPEON5
 136. 189
  11097 V
  M.LCAMPEON6
 137. 190
  11097 V
  M.LCAMPEON7
 138. 191
  11097 V
  M.LCAMPEON8
 139. 192
  11097 V
  M. DEPORTES4
 140. 193
  10788 V
  M. DEPORTES7
 141. 194
  10788 V
  M. DEPORTES6
 142. 195
  11097 V
  M. DEPORTES5
 143. 196
  10788 V
  M. FÚTBOL 1
 144. 199 FTA
  10847 V
  PORTADA

Transponder
(frequency and polarisation)
ChannelsOther parametersIFBeam
10729 VALQUILER 2 HD, ALQUILER HD, AXN HD, BEINLALIGA2, LA 1 HD, LALIGATV BAR, M.COMEDIA HD, M.LCAMPEON1, M.LCAMPEON2, M.PartidazoHDDVB-S2 8PSK
22000 2/3
979 MHz L1KR
10758 VBABY TV, BARÇA TV, BOING, DIVINITY, ENERGY, EUROSPORT 1, FOX NEWS, GOL, M. DISNEY, M.FORMULA1, MTV ESPAÑADVB-S QPSK
22000 5/6
1008 MHz L1ME
10788 VALQUILER 2, BEINLALIGA4, CANAL ORBE21, LaLiga123TVM3, M. DEPORTES6, M. DEPORTES7, M. FÚTBOL 1, M. SERIES, M.LCAMPEON2, M.LCAMPEON4, M.Partidazo, MEZZO, SUNDANCE TVDVB-S QPSK
22000 5/6
1038 MHz L1ME
10818 VBEIN LALIGA, BEINLALIGA1, FOX HD, HOLLYWOODHD, M. ACCIÓN HD, M. DRAMA HDDVB-S2 8PSK
22000 2/3
1068 MHz L1ME
10847 VALQUILER, GUÍA FÁCIL, PORTADADVB-S QPSK
22000 5/6
1097 MHz L1ME
10876 VBEIN LALIGA, CALLE 13, CANAL DECASA, CANAL ODISEA, LALIGATV BAR, M. DEPORTES, M. FÚTBOL, M. GOLF, NAT GEOGRAPH, PLAYBOY TV, SYFYDVB-S QPSK
22000 5/6
1126 MHz L1ME
10906 VAMC HD, ANTENA 3 HD, CUATRO HD, LA SEXTA HD, M.DEPORTES1HD, M.FORMULA1HD, TELECINCO HDDVB-S2 8PSK
22000 2/3
1156 MHz L1KR
10936 VCALLE 13 HD, EUROSPORT1HD, M. DEPORTESHD, MEZZO LIVE HD, NAT GEO HD, NICKELODEONHD, TOROS HDDVB-S2 8PSK
22000 2/3
1186 MHz L1ME
10979 VCLAN TVE, CUATRO, FDF, HOLLYWOOD, LA 1, LA 2, LA SEXTA, M.CineDoc&Roll, NAT GEO WILD, TELECINCO, TNTDVB-S QPSK
22000 5/6
1229 MHz L1L
11038 VAMC, CANAL COCINA, COMEDY CENTRAL, DISNEY CH., LALIGA123TV, M. ESTRENOS, M. SERIESMANIA, TCM, TELEDEPORTE, VIAJARDVB-S QPSK
22000 5/6
1288 MHz L1L
11068 VTV Record SD, TVGADVB-S QPSK
22000 5/6
1318 MHz L1L
11097 VALQUILER 3, ALQUILER 4, ALQUILER 5, ALQUILER 6, BEINLALIGA1, BEINLALIGA2, BEINLALIGA3, BEINLALIGA5, BEINLALIGA6, BEINLALIGA7, LaLiga123TVM1, LaLiga123TVM2, M. DEPORTES2, M. DEPORTES3, M. DEPORTES4, M. DEPORTES5, M. FÚTBOL 2, M.LCAMPEON1, M.LCAMPEON3, M.LCAMPEON5, M.LCAMPEON6, M.LCAMPEON7, M.LCAMPEON8, M.LCAMPEONES, TOROSDVB-S QPSK
22000 5/6
1347 MHz L1KR
11127 V#0 HD, CAZAyPESCA HD, DISNEY CH HD, M. SERIES HD, NG WILD HD, TCM HD, TNT HDDVB-S2 8PSK
22000 2/3
1377 MHz L1KR
11156 V24 HORAS, BLAZE, CANAL SUR A., CAZA Y PESCA, COSMO, CRIMEN+INVES, DISCOVERY, DISNEY XD, HISTORIA, M. Cine Español, M. DEPORTES1, NICKELODEONDVB-S QPSK
22000 5/6
1406 MHz L1KR
11229 VBBC World News Europe HD, NHK WORLD-JPNDVB-S2 8PSK
22000 2/3
1479 MHz L1KR
11259 VCOMEDYCENTRALHD, COSMO HD, FOX LIFE HD, M. GOLF HD, M.LCAMPEONES, M.Seriesmania HDDVB-S2 8PSK
22000 2/3
1509 MHz L1KR
11318 V#0, AXN, AXN WHITE, DISNEY JR, FOX, FOX LIFE, IBERALIA TV, M. ACCIÓN, M. COMEDIA, M. DRAMA, NOVADVB-S QPSK
22000 5/6
1568 MHz L1KR
11377 VEXTREMADURA SAT, RT Esp HD, RT France HD, RT HD, TELESUR HDDVB-S2 8PSK
22000 2/3
1627 MHz L1L
11436 V#VAMOSHD, AXN WHITE HD, M.CineDoc&Roll, M.ESTRENOSHD, SYFY HD, VIAJAR HDDVB-S2 8PSK
22000 2/3
1686 MHz L1KR
11509 VArirang TV, Cubavision Internacional, RT EspDVB-S QPSK
22000 5/6
1759 MHz L1L
11538 VFrance 24 (in English), TV5MONDE EUROPEDVB-S QPSK
22000 5/6
1788 MHz L1ME
11597 VBloomberg Europe TV, CNBC EuropeDVB-S QPSK
22000 5/6
1847 MHz L1L
11627 VAl Jazeera English, CNN Int.DVB-S QPSK
22000 5/6
1877 MHz L
1027 MHz H
1MW
11686 V#VAMOS, ANTENA 3, ARAGON TV INT, BE MAD, CANAL PANDA, CLASSICA, EUROSPORT 2, M. FAMA 24H, NEOX, PARAMOUNT, R. MADRID TVDVB-S QPSK
22000 5/6
1936 MHz L
1086 MHz H
1KR
11739 VNick JrDVB-S QPSK
27500 3/4
1989 MHz L
1139 MHz H
1MW
11973 VMTV ROCKS, VH1DVB-S QPSK
27500 3/4
1373 MHz H1MW
12227 HEURONEWS FRENCH SDDVB-S QPSK
27500 3/4
1627 MHz H1L
12604 HSky News IntlDVB-S QPSK
22000 5/6
2004 MHz H1N

6 comments

Comments

1 year ago
Webmaster
9th August 2018 Movistar Liga de Campeones replace BeIN Sports / BeIN MAX. 10729 V · BEIN MAX 1 »» M.LCAMPEON1 [HD] 10729 V · BEIN MAX 2 »» M.LCAMPEON2 [HD] 10788 V · BEIN MAX 6 »» M.LCAMPEON6 10788 V · BEIN MAX 7 »» M.LCAMPEON7 10788 V · BEIN MAX 1 »» M.LCAMPEON1 11097 V · BEIN MAX 8 »» M.LCAMPEON8 11097 V · BEIN MAX 2 »» M.LCAMPEON2 11097 V · BEIN SPORTS »» M.LCAMPEONES (broadcasting) 11097 V · BEIN MAX 4 »» M.LCAMPEON4 11097 V · BEIN MAX 5 »» M.LCAMPEON5 11097 V · BEIN MAX 3 »» M.LCAMPEON3 11259 V · BEIN SPORTS »» M.LCAMPEONES [HD] (broadcasting)
1 year ago
Webmaster
16th August 2018 11038 V · M. eSports »» TEST L »» LALIGA123TV
12 months ago
Webmaster
23th August 2018 New channels: LaLiga 123 TV 1, 2 and 3. 11038 V · M. eSports »» TEST L »» LALIGA123TV (dial 49) 11097 V · MULTIFUT. 3 »» TEST M3 »» LALIGA123TV1 11097 V · TEST L2 »» LALIGA123TV2 10788 V · MULTIFUT. 4 »» TEST M4 »» LALIGA123TV3
12 months ago
Omaroh
Hi I am from African and i will like to know how does one get an account for these channels on satelite decorder.
12 months ago
Webmaster
30 August 2018 3 rebrandings and number swap (31,32). (11259 V) 12 M. SeriesXtraHD »» 12 M.Seriesmania HD (11436 V) 32 M. XTRA HD »» 31 M.CineDoc&Roll (10758 V) 31 M. DISNEY »» 32 M. DISNEY (10818 V) 35 M. DCINE HD »» 35 M. DRAMA HD
3 months ago
Webmaster
30th May 2019 30 mai 2019 (10729 V) BEINLALIGA2 [HD] »» LaLiga123TVM6 (null) (10818 V) BEINLALIGA1 [HD] »» LaLiga123TVM5 [HD] (11097 V) BEINLALIGA1 »» LaLiga123TVM5 (null) (11097 V) BEINLALIGA2 »» LaLiga123TVM6 (null) (11097 V) BEINLALIGA3 »» LaLiga123TVM7 (null)

Leave a contribution, comment or correction

Name or nick
Email (it will not be displayed)
Comment
Number of remaining characters : 1000
 working..
 
Contributions, comments and corrections are welcome. They are moderated and there may be a delay before they appear on the site. Thank you.